اخبار و گزارشات کارگری 9 اردیبهشت ماه 1399

بمناسبت28آوریل(9اردیبهشت1399)روزجهانی ایمنی وبهداشت کار

حوادث کاردرایران به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی کار توسط کارفرمایان روزانه دستکم جان 5 کارگر را می گیرد و دهها نفردیگر را دچار نقص عضویا زمینگیر می کند.

بیماری های شغلی درایران به علت عدم اجرای اصول بهداشت کارازجانب کارفرمایان حداقل 6 برابر حوادث کاراز کارگران قربانی می گیرد.

با شیوع بیماری کووید 19 اهمیت رعایت اصول بهداشت کارازجمله بکارگیری تمهیدات ویژه برای مقابله با این ویروس ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد.

حاکمیت اسلامی ایران و کارفرمایان با جدی نگرفتن امر مقابله با بیماری کووید19

ازجمله عدم رعایت اصول بهداشتی ویژه در کارهای ضروری،

بازگشایی واحدهای تولیدی وخدماتی غیرضروری بدون برنامه ریزی بهداشتی،

عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران،

عدم پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران بیکارشده براثر شیوع بیماری کووید19،

دربلاتکلیفی معیشتی قراردادن کارگران ساختمانی،فصلی وکارگران مشمول بیمه های خاص،

بی توجهی به معیشت کارگران غیر رسمی،

بی اعتنایی مطلق به سلامت و معیشت کارگران میهمان

و..........

جان کارگران وخانواده هایشان را بدلیل سوداندوزی هرچه بیشتر به بازی گرفته اند.

بمناسبت28آوریل(9اردیبهشت1399)روزجهانی ایمنی وبهداشت کارودرآستانه اول ماه مه روزجهانی کارگربرای دفاع از سلامتی کارگران وخانواده هایشان یکصدا فریاد بزنیم:

بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

- بمناسبت28آوریل(9اردیبهشت1399)روزجهانی ایمنی وبهداشت کار

- فشار اقتصادی به عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بدلیل افشای  نبود تجهیزات و امکانات لازم برای عدم ابتلا رانندگان و شهروندان به بیماری کووید19

- ادامه بلاتکلیفی  معیشتی صدها هزارکارگر متقاضی بیمه بیکاری ناشی ازشیوع بیماری کووید19

- اعتراض کارگران اداره برق استان خراسان شمالی نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی کافی بدنبال ابتلای 2همکارانشان به بیماری کووید 19

- اعتراض اهالی چهار روستا نسبت به اخراج تعدادی از کارگران معدن طلای ساریگونی قروه وبازداشت 2 نفر از اهالی باتجمع وبستن جاده

- تجمع اعتراضی دوباره کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق ومطالبات دیگر

- نامه سرگشاده کارگران سیمان لوشان دراعتراض به تعطیلی کارخانه وبرای بازگشت بکار

- ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه قند فسا وزباله گردی تعدادی از آنها برای امرارمعاش

- ازسرگیری اعتراضات مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت با تجمع مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام گیلان

*بمناسبت28آوریل(9اردیبهشت1399)روزجهانی ایمنی وبهداشت کار

حوادث کاردرایران به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی کار توسط کارفرمایان روزانه دستکم جان 5 کارگر را می گیرد و دهها نفردیگر را دچار نقص عضویا زمینگیر می کند.

بیماری های شغلی درایران به علت عدم اجرای اصول بهداشت کارازجانب کارفرمایان حداقل 6 برابر حوادث کاراز کارگران قربانی می گیرد.

با شیوع بیماری کووید 19 اهمیت رعایت اصول بهداشت کارازجمله بکارگیری تمهیدات ویژه برای مقابله با این ویروس ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد.

حاکمیت اسلامی ایران و کارفرمایان با جدی نگرفتن امر مقابله با بیماری کووید19

ازجمله عدم رعایت اصول بهداشتی ویژه در کارهای ضروری،

بازگشایی واحدهای تولیدی وخدماتی غیرضروری بدون برنامه ریزی بهداشتی،

عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران،

عدم پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران بیکارشده براثر شیوع بیماری کووید19،

دربلاتکلیفی معیشتی قراردادن کارگران ساختمانی،فصلی وکارگران مشمول بیمه های خاص،

بی توجهی به معیشت کارگران غیر رسمی،

بی اعتنایی مطلق به سلامت و معیشت کارگران میهمان

و..........

جان کارگران وخانواده هایشان را بدلیل سوداندوزی هرچه بیشتر به بازی گرفته اند.

بمناسبت28آوریل(9اردیبهشت1399)روزجهانی ایمنی وبهداشت کارودرآستانه اول ماه مه روزجهانی کارگربرای دفاع از سلامتی کارگران وخانواده هایشان یکصدا فریاد بزنیم:

بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

*فشار اقتصادی به عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بدلیل افشای  نبود تجهیزات و امکانات لازم برای عدم ابتلا رانندگان و شهروندان به بیماری کووید19

ابراهیم حیدری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در مورد نبود تجهیزات بهداشتی برای رانندگان با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بود اضافه کاری‌اش قطع و شیفت کاری‌اش تغییر کرد

مگر این راننده چیزی خلاف واقع گفته بود؟

نهادهای امنیتی‌ که در مورد مصاحبه با رسانه‌های برون مرزی ایراد می‌گیرید، خبرگزاری مهر که از خودتان است.

در آستانه روز جهانی کارگر مدیریت شرکت واحد برای پیشگیری از فعالیت‌های اعتراضی، فشار بر رانندگان و کارگران پیشرو را افزایش داده است. ابراهیم حیدری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در مصاحبه تصویری با خبرگزاری مهر از مشکلات عدیده‌ی رانندگان در مورد نبود تجهیزات و امکانات لازم برای عدم ابتلا رانندگان و شهروندان به ویروس کرونا صحبت کرده بود اضافه‌کاری‌اش قطع شد و شیفت کار‌اش تغییر کرد.

با توجه به شرایط سخت معیشتی و گرانی افسارگسیخته، مدیریت شرکت واحد با قطع اضافه کاری این راننده زحمتکشِ حق طلب  فشار بر وی و خانواده‌اش را افزایش داده‌ است. همچنین با وجود اینکه حیدری پنج سال  است که در شیفت عصر اشتغال دارد با تغییر شیفت وی به صبحکار از هیچ فشاری بر وی دریغ نشده است.

منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

*ادامه بلاتکلیفی  معیشتی صدها هزارکارگر متقاضی بیمه بیکاری ناشی ازشیوع بیماری کووید19

با وجود ثبت بیش از 700هزار کارگربیکارشده بدنبال شیوع بیماری کووید19از 98 تاکنون، اختصاص بودجه در ابهام قرار دارد.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 9 اردیبهشت،به سختی می‌توان گفت که در دو ماه گذشته چه تعداد کارگر تنها به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند؛ نزدیک‌ترین گمانه‌زنی در این خصوص بخشی از صحبت‌های اخیر معاون اقتصادی وزیر کار است که گفته بود تنها در مدت 20روز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از مرز 600هزار نفر فراتر رفته است. اما ثبت نام هزاران نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از بحران کرونا نهایی شده در حالیکه با گذشت چند هفته هنوز از منابع تامین آن خبری نیست و پرداخت ها در انتظار اختصاص بودجه قرار دارند.

اما در حال حاضر با وجود ثبت نام نهایی تعداد بسیار زیادی متقاضی خبری از پرداخت بیمه بیماری نیست. این در حالی است که دولت اعلام کرده است که کارگرانی که به دلیل اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیکار شدند، نگران حقوق خود نباشند زیرا اقدامات لازم برای پرداخت بیمه بیکاری آنان در حال انجام است. همچنین دولت مدعی پرداخت بسته حمایتی، علاوه بر بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در بحران کنونی شده است. اما سرنوشت بخش بزرگی از کارگران قراردادی و روزمزد، در بلاتکلیفی و مبهم است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که متولی امر است درباره شبهات این موضوع به کارگران نگران پاسخگو نیست.

مدیرکل بیمه ‌بیکاری وزارت کار گفت: از ۲۳ اسفند ماه تاکنون ۷۸۳ هزار نفر درخواست خود برای دریافت بیمه بیکاری را ثبت کرده‌اند که ۶۵۴ هزار نفر مشمول برقراری بیمه بیکاری در مرحله اول شده‌اند.

 مسعود بابایی در مورد آخرین وضعیت سامانه بیمه بیکاری، گفت: به منظور جلوگیری از تردد افراد و لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، از ۲۳ اسفند ماه سامانه بیمه بیکاری راه‌اندازی شد و افراد در صورت داشتن شرایط، می‌توانند درخواست خود برای دریافت بیمه بیکاری را بدون نیاز به مراجعه حضوری، در این سامانه ثبت کنند.

 مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تاکنون ۷۸۳ هزار نفر در این سامانه درخواست خود را ثبت کرده‌اند که حدود ۶۵۴ هزار نفر مشمول مرحله اول شده‌اند. در صورت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، پرداخت‌ها عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه جهت برقرار شدن بیمه بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص داده شود، ادامه داد: سال گذشته تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۲۶۰ هزار نفر بود این در حالی است که از ۲۳ اسفند تاکنون ۶۵۴ هزار نفر درخواست برای دریافت بیمه بیکاری ثبت شده است. همین مساله نشان می‌دهد که برای پوشش این تعداد بیکار، باید تخصیص اعتبار ویژه‌ای صورت بگیرد.

بابایی تصریح کرد: فعلاً مشاغل پرخطر ممنوعیت ادامه فعالیت دارند. بنا شد مشاغل کم‌خطر از ۲۳ فروردین در استان‌ها و ۳۰ فروردین در تهران کسب و کار خود را شروع کنند اما بخشی از این بنگاه‌ها، به دلیل مشکلاتی که داشتند حتی اگر مجوز فعالیت دریافت کنند، ممکن است فعلاً نتوانند به شرایط قبل بازگردند.

وی افزود: در مرحله اول پالایش اطلاعات، اطلاعات ۲۵۰ هزار متقاضی را جهت پالایش بیمه‌پردازی به تأمین اجتماعی ارسال کرده‌ایم.

 وی یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از کسب‌وکارها از شیوع کرونا متأثر شده‌اند احتمال افزایش ثبت‌درخواست برای بیمه بیکاری وجود دارد.

*اعتراض کارگران اداره برق استان خراسان شمالی نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی کافی بدنبال ابتلای 2همکارانشان به بیماری کووید 19

2کارگر سیم بان اداره برق استان خراسان شمالی براثر ابتلا به بیماری کووید 19در بخش عفونی بیمارستان امام حسن مجتبی بجنورد بستری شده اند و وضعیت مناسبی ندارند.

کارگران اداره برق استان خراسان شمالی با اعتراض به مدیریت خواستار دریافت تجهیزات بهداشتی بیشتر از قبیل دستکش یکبار مصرف ،ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای ادامه کار شدند که متاسفانه تاکنون عکس العمل مثبتی از طرف مسئولان شرکت نشان داده شده است.

*اعتراض اهالی چهار روستا نسبت به اخراج تعدادی از کارگران معدن طلای ساریگونی قروه وبازداشت 2 نفر از اهالی باتجمع وبستن جاده

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت،اهالی چهار روستای «بهارلو، داشکسن، نی بند و جداقایه»با تجمع مقابل معدن طلای ساریگونی قروه  وبستن جاده اعتراضشان را نسبت به اخراج تعدادی ازکارگران وبازداشت 2نفرازاهالی بنمایش گذاشتند.

بنابه گزارشات رسانه ای شده،بدنبال اخراج 14 کارگر معدن طلای ساریگونی قروه وبازداشت 2نفر از اهالی معترض به بیکاری منطقه،  اهالی چهار روستای «بهارلو، داشکسن، نی بند و جداقایه»با تجمع مقابل معدن طلای ساریگونی قروه  وبستن جاده اعتراضشان رابنمایش گذاشتند.

اهالی روستای بهارلو سال گذشته در پی استخدام سفارشی دو نفر توسط نماینده مجلس دست به اعتراض زده و مانع ورود این دو فرد به معدن و ادامه کار آنان شدند وبراساس شکایت دو نیروی سفارشی دونفر از روستائیان معترض به بیکاری بازداشت شدند.

اهالی روستا در پی این اقدام دستگاه قضا وبازداشت دونفر از روستائیان معترض به بیکاری باتجمع و بستن جاده به روی معدن طلای ساریگونی قروه خواستار آزادیشان شدند.

همه این مشکلات سالهاست تکرار می شود و هرگز هم حل نشده اند. تکرار مکرراتی که هر بار بعد یک اعتراضی در نشست های کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی قروه صورت می گیرد و هر بار با وعده های سرخرمن اتمام می یابد و می رسد به نشست بعدی و روز از نو و روزی از نو...

درست همانند همین نشستی که بعد از اعتراض اخیر برگزار شد و باز همان خواسته ها تکرار و همان وعده ها داده شد.

اما یکی از اهالی روستا خطاب به مسئولین حاضردراین نشست ازجمله فرماندار شهرستان قروه ،فریاد خود را از بروکراسی اداری و بلای طلا در شهرستان قروه زد وافزود: می گویید از راه قانونی برویم! راه قانونی که می رویم در پیچ و خم ادارات گم می شود. باید داد ما ستانده شود. منطقه ما در معدن طلاست اما شده بلا. مصوبات عملی نمی شود و فقط روی کاغذ می ماند. منطقه ما پر از جوانان با استعداد است و اما بها داده نمی شود. بارها به معدن رفته ایم اما به درخواست ها توجه نمی کنند.

یکی دیگر از اهالی حاضردرجلسه گفت:ناراحتم از اینکه بازداشت شدیم و بدتر اینکه عده ای گفته بودند هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط یک مشت آدم بیکار جمع شده بودند.

وی با بیان اینکه نزدیک به 300 هکتار زمین به معدن واگذار کردیم، از وعده و وعده های الکی گفت.

وی افزود:این وعده ها باید عملی شود وگرنه مردم نمی توانند در روستاها زندگی کنند.هیچ کدام از وعده ها عملی نشده است.

او ادامه داد:برخلاف وعده ها از کارگران بومی استفاده نمی کنند.

یکی دیگر از اهالی روستا نیزگفت:مردم روستاها درد دارند که تجمع و اعتراض می کنند. 14 نفر از معدن اخراج شدند.

وی افزود:در حال حاضر در روستای بهارلو 40 نفر بیکار وجود دارند اما معدن از جاهای دیگر کارگر می گیرد وقتی کارگر ساده در بهارلو هست چه لزومی دارد خارج از روستا بیاورند؟!

اودرادامه دیگر مشکلات را مربوط به محیط زیست، حقوق دولتی معادن دانست واضافه کرد:شفاف سازی محیط زیست دیگر درد روستاست. چرا راحت نمی گویید آلودگی هست یا نه؟ باید تکلیف مردم روشن شود. پرداخت حقوق دولتی هم دیگر موضوعی است که باید پیگیری شود.

*تجمع اعتراضی دوباره کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق ومطالبات دیگر

روز سه شنبه 9 اردیبهشت برای باری دیگر، کارگران آب و فاضلاب روستایی(موسوم به آبداران)  استان خوزستان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماههاحقوق ومطالبات دیگردست به تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواززدند.

قابل یادآوری است که این کارگران روز چهارشنبه 28 اسفند 98 هم دست به تجمع مقابل شرکت زده بودند.

درهمین رابطه:ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر1800 کارگرشرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان پرداخت نشده است

به گزارش یک منبع خبری محلی،هر پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان به ورطه فراموشی سپرده شوند.

مشکلات آبفا روستایی تمامی ندارد. سال های سال است که نزدیک به 1800 نیروی این شرکت اعم از آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی در کش و قوس دریافت حقوق و مزایای خود قرار دارند.

عقب افتادگی 3 تا 6 ماه حقوق این کارکنان در یک نگاه ساده 1800 نفر را نشان می دهد. این در حالی است که همه این کارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوقی است که دایما در حال تعویق است.

امسال گویی بدترین سال برای این نیروها بوده چرا که با شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است، پرداخت ها نسبت به سال های قبل بدتر هم شده بطوریکه تا امروز که تا پایان سال نیز چیزی نمانده است، بیش از 5 ماه عقب افتادگی وجود دارد. سنوات نیروهای طرحی از سال 95 نیز پرداخت نشده، مبالغ مربوط به بیمه تامین اجتماعی بالای 8 ماه عقب مانده، بدهی به پیمانکاران و بازار، بدهی به خودروهای استیجاری و ده ها مشکل ریز و درشت هست که مسوولین و کارکنان این شرکت را اندر خم یک کوچه کرده است.

*نامه سرگشاده کارگران سیمان لوشان دراعتراض به تعطیلی کارخانه وبرای بازگشت بکار

روز سه شنبه 9 اردیبهشت، کارگران سیمان لوشان با اتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولان طرازاول استان گیلان ضمن اعتراض به ادامه تعطیلی کارخانه خواهان بازگشت بکارشدند.

بخش هایی از این نامه که  67 کارگر بیکارشده کارخانه سیمان لوشان امضایش کرده اند،بقرارزیراست:

سیمان لوشان (سهامی عام) از سال ۳۸ لغایت ۹۲ در زمینه تولید سیمان خاکستری و با ایجاد اشتغال بطور میانگین مستقیم ۳۰۰ نفر و غیرمستقیم ۲ هزار نفر فعال بود.

سهامداران شرکت در سال ۹۲ به دلایل نامعلوم بدون اطلاع قبلی و اطلاع‌رسانی مسئولین شهرستان رودبار و استان گیلان اقدام به تعطیل نمودن این واحد تولیدی بزرگ کردند که یکی از نتایج آن بیکار شدن تمام کارگران شاغل در این کارخانه بود.

سهامداران کارخانه سیمان لوشان پس از چند سال از زمان تعطیلی کامل کارخانه در سال ۹۵ با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای فروش سهام این کارخانه قدیمی اقدام نمودند که فردی با تخصص استخراج سنگ ساختمانی (تراورتن) موفق به خرید سهام شرکت شد با این نیت که از معدن شرکت سیمان لوشان که دارای دریایی از سنگ تراورتن است، برداشت کرده و منافع خود را کسب کند.

خریدار کارخانه در زمان واگذاری به سهامدار سابق کارخانه متعهد شد همه کارگران بیکار شده کارخانه را مشغول کار کند تا از این طریق اشتغال پایدار در منطقه صورت بگیرد اما خریدار بدون توجه به تعهدی که داده بود، با جذب تعداد کمی از کارگران سابق کارخانه برای جبران کمبود نیروی کار با فراهم نمودن امکانات رفاهی در بخش داخلی معدن، اقدام به استخدام افراد غیربومی کرده است.

درپایان امضا کنندگان این نامه سرگشاده خواهان خواستار بررسی راه‌حل‌های مناسب برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلیشان شدند.

*ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه قند فسا وزباله گردی تعدادی از آنها برای امرارمعاش

درآستانه روزجهانی کارگر تعدادی از کارگران بیکارشده کارخانه قند فسا با 7 ماه حقوق معوقه برای گذراندن امورات زندگی در حال جمع کردن و فروختن پلاستیک کهنه و زباله هستند.

به گزارش ایلنا، مشکلات کارخانه قند فسا به جای حل شدن وارد مرحله جدیدی شده است و با زندانی شدن مالک کارخانه برای بار دوم بسیاری از کارگران این کارخانه ماه‌هاست که برای کسب در آمد یا به دیگر شهرها مهاجرت کردند و  یا به جمع آوری و فروش زباله و پلاستیک کهنه روی آوردند.

 

اگر به تقویم اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا در سال گذشته نگاهی بیندازیم این کارگران برای مطالبه حق‌وحقوق خود بیش از 10 بار  مقابل فرمانداری و مکان هایی دیگر تجمع کردند.عدم تعهدات به پرداخت مالی و دیگر بدهی ها موجب شد تا حتی مدیرعامل کارخانه دستگیر شود اما برخوردهای قضایی نیز نتوانست گره‌ای از مشکلات این کارگران باز کند و هم چنان  حدود 300 کارگر شاغل در این کارخانه با مطالبات معوق روبرو است.

روزسه شنبه 9اردیبهشت یک کارگرکارخانه قند فسا با بیان اینکه برای دریافت حق‌مان هرچقدر به ادارات و ارگان‌هایی مانند فرمانداری و....... مراجعه می کنیم هیچکس به دادمان نمی رسند و صدایمان را نمی شنوند،به خبرنگار رسانه ای گفت: در حال حاضر مسئولان فقط به ما وعده می دهند که شرایط درست می شود و حقوق کارگران واریز می شود اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.

وی با بیان اینکه مدیر کارخانه قند فسا دو بار بازداشت شده،اضافه کرد: با توجه به اینکه کارگران حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند سال گذشته را هنوز دریافت نکرده‌اند بنابراین زندانی بودن مدیر کارخانه دردی از کارگران را دوا نمی کند.

اودر ادامه با اشاره به اینکه مسئولان کارخانه مقداری آهن آلات،میوه درخت پرتغال محیط کارخانه را فروختند و حقوق آبان ماه تعدادی از کارگران را پرداخت کردند،افزود: در حال حاضر حدود 140 نفر از کارگران کارخانه قند فسا مطالبات و حقوق چند ماه را دریافت نکرده‌اند.

کارگر کارخانه قند فساادامه داد: همواره مسئولان کارخانه به مسئولان دولتی اذعان می کنند که کارخانه در حال تولید است که اصلا این طور نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی های کارخانه تنها به کارگران ختم نمی شود،اضافه کرد: کارخانه قند فسا به تعدادی از پیمانکاران و......مبالغی هم بدهی دارند.

این کارگر همچنین گفت: اگرچه بیشتر کارگران کارخانه قند فسا در آستانه بازنشستگی بودند اما تعطیلی کارخانه باعث شد که این اتفاق نیفتاد و با مشکلات عدیده ای مواجه شویم.

او با اشاره به اینکه بیشتر کارگران کارخانه قند فسا به دلیل نبود شغل و بیکاری خانه نشین شده اند ،ادامه داد: این افراد تنها با پول یارانه امور خود و خانواده را می گذرانند این در حالی‌ست که بعضی از کارگران هم برای کسب در آمد به کارهایی مانند زباله‌گردی  و خرید وفروش  پلاستیک کهنه و مواد ضایعاتی روی آورده اند.

این کارگراضافه کرد: مدیر عامل کارخانه با فروختن وسایل کارخانه پول حاصل از آن را در دیگر نقاط سرمایه‌گذاری کرده است.

یکی دیگر از کارگران کارخانه قند فسا نیز با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه قند فسا تعطیل است،گفت: تنها حدود 15 الی 16 نفر نیرو رسمی که باید به صورت دائم در کارخانه حضور داشته باشند در مجموعه هستند و حدود 10 نفر هم از پرسنل اداری در کارخانه حضور دارند.

او با اشاره به اینکه حدود 40 نفر در کارخانه حضور دارند،افزود: اما به دلیل تعطیلی کارخانه هیچ فعالیتی انجام نمی شود.

این کارگردرادامه گفت: مسئولان کارخانه در جهت کاهش هزینه ها کارگران فصلی و شرکتی را تعطیل کرده اند.

این کارگر با بیان اینکه در شرایط فعلی کارگران رسمی ما از دی ماه سال گذشته هیچگونه حقوق و عیدی دریافت نکرده‌اند،اضافه کرد: کارگران فصلی و شرکتی کارخانه هم از آبان و آذر سال گذشته تاکنون هیچ حقوق و مزایایی نگرفتند.

او درخاتمه گفت:بسیاری از کارگران کارخانه قند فسا در حال حاضر برای کار و کسب در آمد به دیگر استان ها و شهرها مانند کرمان، بندرعباس، یزد و ..... مهاجرت کرده اند.

*ازسرگیری اعتراضات مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت با تجمع مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام گیلان

روزسه شنبه 9 اردیبهشت، مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بلاتکلیفی چند ساله شان بدنبال پیش خرید واحده دست به تجمع مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام گیلان درکلانشهر رشت زدند.

پیش ازاین نماینده خریداران مجتمع آدینه به خبرنگاران گفته بود: مجتمع آدینه در سال 91 به امید ایجاد یک مجتمع تجاری ساخته شد . در همان سال اینجا را خریداری کردیم. اکنون اما بعد از گذشت  سالها این مجتمع ساخته نشده است.

وی افرود: تاکنون چندین بار نسبت به این موضوع معترض بوده و خواستار تکمیل و نهایی شدن پروژه، تحویل واحدها و نیز خسارت عدم اجرا در این مدت هستیم. من در مسیر رشت به تهران راننده هستم. سالها زحمت کشیده ام تا حاصل دسترنج ام را بتوانم استفاده کنم و به زحمت فروشگاهی خریداری کردم که وضعیتش الان مشخص نیست .

 به گفته وی قرار بود که این مجتمع که تا سال 95 تمام شود اما اکنون نه به اتمام می رسد نه خسارت تاخیر به خریداران پرداخت می شود

وی اضافه کرد: مشکلات این مجتمع فقط آماده نکردن آن نیست و مشکلات مختلفی دارد. از جمله اینکه هر کدام از ما دو چک را به آنها به امانت داده ایم که هر کدام از آنها حاوی 5 درصد از کل مبلغ خریداری شده فروشگاه است و قرار بود زمان تحویل واحدها به ما پس بدهند. اما این چک ها را بدون اطلاع به بازار و پیمانکار دادند.

قابل یادآوری است که بتاریخ 16 اسفند1396نماینده وقت ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه همان‌طور که موقوفات امام رضادر دست مقاممعظم رهبری است مجتمع آدینه به‌عنوان موقوفه اسلام  در اختیار نظام است،به خبرنگاران گفت: مجتمع آدینه رشت به‌عنوان موقوفه از سوی ما ساخته و زیر نظر مقام رهبری در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا صاحب داشته باشد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید