بنا بر اخبار منتشر شده در فضای مجازی ، امیرحسین مرادی از بازداشتی‌های آبان ماه که به اعدام محکوم شده در اندرزگاه 2 زندان تهران بزرگ به کرونا مبتلا شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است محمد حبیبی ، معلم زندانی،  در همین اندرزگاه محبوس است و جان وی و سایر زندانیان به خاطر شیوع کرونا در خطر جدی است.

پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و کانون صنفی معلمان ایران(تهران) خواستار آزادی معلمان دربند و سایر زندانیان شدند و نسبت به عواقب بی‌توجهی به وضعیت زندانیان هشدار دادند.