تجمع و سخنرانی: یکشنبه 8 مارس 2020 در برابر آرت گالری از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر

آدرس: گراندویو پارک، ونکوور

Grandview Park - 1657 Charles Street, Vancouver

با همکاری و سازماندهی شماری از فعالین جنبش دفاع از حقوق زنان در کانادا و گروه ها و سازمان های کشورهای مختلف