امروز بیستم بهمن تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد براساس تصمیمات جمعی این سندیکا مبنی بر پیگیری مطالبات معوقه رانندگان و کارکنان شرکت واحد درخواستی را با امضای صدها تن از رانندگان و کارگران در دبیرخانه شورای شهر به ثبت رساندند. متن اصلی این نامه هفته گذشته از طرف سندیکا به دفتر مدیر عامل شرکت واحد از طریق پست ارسال گردیده است  و رونوشت آن را به شهردار و فرمانداری  تهران ارسال کردند.
متن نامه درخواستی بشرح زیر می باشد. همکاران محترم  میتوانند از طریق شماره رسید نامه  از طریق تلفن های شورای شهر پیگیری نامه درخواست مطالبات را شخصا پیگیری کنند.

به‌نام آنکه دادگر است

مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

باسلام و احترام

در یک سال گذشته با گران شدن نرخ ارز و گرانی بنزین تورم وگرانی با شدت بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. بخصوص دربخش مسکن ، هزینه اجاره بها بسیار افزایش یافته است.
 اما متاسفانه نه تنها دریافتی ما رانندگان و کارگران شرکت واحد افزایش نیافته است بلکه مزایای مستمرمان نیز معوق شده است. و از طرفی با گرانی بنزین به تعداد قابل توجهی به مسافران نیز افزوده شده است که با وجود فرسوده بودن بخشی از اتوبوس‌ها و متوقف ماندن تعدادی از اتوبوس ها در هر سامانه،  فشار کار بیش از پیش می‌باشد.
 لذا درخواست داریم مطالبات معوق رانندگان و کارگران که در ذیل آمده است هر چه سریع‌تر پرداخت گردد.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت معوقات حق اعتراض به اشکال گوناگون برای رانندگان و کارگران محفوظ خواهد بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران

۱-عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۸۶ تاکنون

۲- عدم بهره مندی اکثریت رانندگان و کارگران از تسهیلات  بلاعوض مسکن

۳-عدم شارژ بخشی از کارت اعتباری سال‌های ۹۷و ۹۸

۴- لباس فرم رانندگان برای سال۹۷و ۹۸ همچنین کاپشن فرم رانندگان با توجه باینکه دو سال از تحویل کاپشن گذشته است.

۵-عدم پرداخت بن لوازم التحریر سال ۹۷

۶-افزایش مساعده نیمه برج ( به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مایحتاج روزانه و تورم سرسام آور) در ده سال گذشته مبلغ پرداختی به کارگران ۵۰ هزارتومان بوده و هست.

رونوشت:


- شهردار محترم تهران
-رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
-فرماندار تهران

@vahedsyndica
تماس با سندیکا
@pvsyndica