بازگشت محمود بهشتی لنگرودی به زندان اوین

روز شنبه 12 بهمن محمود بهشتی لنگرودی که از روز سه شنبه اول بهمن درمرخصی بسرمیبرد برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.

*جان باختن 4 کارگردر صوفیان شبستر بر اثر سقوط بالابر

عصر روزجمعه 11بهمن، 4 کارگر ساختمانی حین کار در یک ساختمان نیمه کاره صوفیان شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی وسقوط از طبقه هفتم بدلیل پاره شدن سیمهای بالابر مصالح ساختمانی در دم جان باختند.