اخراج 200 کارگر معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد) علیرغم اعتراضات دامنه دارشان شان کلید خورد.

روز دوشنبه 7 بهمن،کارگران بهاوند بارادبه خبرنگار رسانه ای گفتند: درنهایت نتوانستیم مسئولان را مجاب به ادامه کار کنیم و تصمیم نهایی بر تسویه حساب گرفته شد.

این کارگران افزودند: روزگذشته(06بهمن) جلسه نماینده کارگران و پیمانکار در دفتر مدیر پروژه برگزار شد. نتیجه این جلسه، بسته شدن شرکت و پرداخت حق و حقوق کارگران  تا برج آخر سال شد.

این کارگران درادامه گفتند: هیچ راهی به جز تسویه حساب پیش روی کارگران نیست و کارگران در حال جمع کردن وسایل خود هستند.

درهمین رابطه:

*ادامه اعتصاب  وتجمع کارگران معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد)برای اعتراض به اخراج همکاران ونداشتن امنیت شغلی

روز شنبه 5 بهمن، کارگران شرکت بهاوند باراد شاغل در بخش استخراج سنگ آهن معدن چادرملو برای اعتراض به اخراج همکاران ونداشتن امنیت شغلی به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند.

روزشنبه این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند: روند اخراج کارگران این شرکت ادامه دارد و کارفرما به تعدادی از  آنها گفته است تا پنجم بهمن جهت تسویه حساب اقدام کنند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

آنها افزودند: این اقدام موجب می‌شود حدود 300 خانواده کارگری در دو ماه پایانی سال دچار آسیب‌های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند

 

ناصر پاریس