اردوی کار: کارگران فصلی شرکت شایگان مهر آپادانا امروز، 6 بهمن 98 در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی مقابل فرمانداری شهرستان مریوان تجمع کردند..

▪️این کارگران حدود یک هفته پیش نیز مقابل استانداری کردستان در شهر سنندج به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده بودند.

▪️آرمان شکری دبیر سندیکای صنفی کارگران فصلی و ساختمانی مریوان گفته: ما نزدیک به ۱۰۰ نفر هستیم که برای شرکت شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی سد گاران کار می‌کردیم اما نزدیک به سه ماه است که شرکت تعطیل و معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده است. معوقات مزدی کارگران بین ۴ تا ۶ ماه است که بعد از سه ماه تعطیلیِ شرکت، هنوز پرداخت نشده است.
@ordoyekar