به یاد 1500 جانباخته خیزش آبان و نیز 176 جانباخته هواپیمای مسافربری ( قربانیان جنایت جنگی رژیم اسلامی) و نیز در همبستگی با موج نوین جنبش انقلابی مردم ایران برای سرنگونی این رژیم فاشیست و همبستگی با هزاران زندانی سیاسی دربند، از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت میکنیم که در آکسیونی به همین منظور شرکت کنند.

 

زمان: شنبه 25 ژانویه از ساعت 2 تا 3 بعدازظهر

مکان: آرت گالری ( تقاطع خیابانهای جورجیا و هاو) در داون تاون ونکوور

 

برگزارکننده: کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور (کانادا)