بار دیگر یکی از شریفترین معلمان ایران دستگیر و بازداشت شد . جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و فعال حقوق کودک روز پنج شنبه ۵ دی ماه در حالی که به قصد دلجویی از مردم داغدار در بهشت بی بی سکینه حضور پیدا کرده بود ، دستگیر و بازداشت می شود .

▪️جعفر ابراهیمی که به جرات می توان گفت مایه فخر جامعه معلمان است و اعتقاد راسخی به کنش های مدنی دارد  در زمانی دستگیر می شود که در حال انجام مدنی ترین و اخلاقی ترین کنش اجتماعی بوده است و هیچ جرمی مرتکب نشده بود . و دستگیری وی ،  جامعه ی فرهنگیان کشور را در بهت و حیرت فرو برد .  

▪️متاسفانه برخورد با فعالان صنفی عرصه آموزش ، تهدید ، ارعاب و دستگیری معلمان شریف و کنشگر ، خارج از ضابطه ی قانونی و قضایی ، تبدیل به سنتی شده که تا کنون هیچ کس در وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی دفاع از حقوق قانونی معلمان و فعالان صنفی ، پاسخگوی این برخوردهای بدون ضابطه ی قانونی نبوده است .


▪️از یکسو بیم ها و نگرانی هایی که درباره ی سرنوشت جعفر ابراهیمی وجود دارد و از سوی دیگر سکوت وزیر آموزش و پرورش و تداوم رفتار سابق وزارت آموزش و پرورش در قبال  این نوع برخوردها و بی اعتنایی کامل به دستگیری های چند ساله ی اخیر که نتیجه ای جز  عمیق تر شدن بی اعتمادی جامعه ی فرهنگیان نسبت به وزارت آموزش و پرورش به بار نیاورده است ،  نگرانی از وضعیت و سرنوشت جعفر ابراهیمی در میان جامعه فرهنگیان و سایر فعالان صنفی را مضاعف می کند .

▪️کنشگران صنفی آموزش فارس در راستای دفاع از  حیثیت و شرف پیشه ی شریف معلمی ، ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر ابراهیمی و سایر معلمان دربند به وزیر محترم آموزش و پرورش گوشزد می کند تا دیر نشده سکوت خود را بشکند و در فضای ملتهب و سرشار از بی اعتمادی کنونی ، نور امیدی در دل جامعه فرهنگیان روشن سازد .

▪️همچنین به کسانی که تصور می کنند این قبیل برخوردها باعث سکوت معلمان در برابر نابرابری و بی عدالتی های موجود می شود یادآوری می کند که این نوع برخوردها نتیجه ی معکوس داشته ،و باید مشخص کنید " با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید ؟ "و چگونه پاسخ خواهید داد ؟ تا کجا تصور می کنید که این قبیل برخوردها و به نتیجه ی دلخواه شما منتهی خواهد شد ؟ و تا کجا می خواهید به این روند بدون ضابطه و قانون ادامه دهید؟
@kasenfi

@ordoyekar