شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی برای حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را بدون تشکیل جلسه دادگاه و در غیاب سعیدی و وکیلش عینا تایید کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سعیدی را به پنج سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند نظیر تلفن همراه هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم کرده بود.

سعیدی در تجمع روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) بازداشت شد و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تا پایان دادرسی به قید وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. با وجود اینکه فعالیت ایشان در دفاع از حقوق کارگران بوده است اما با پرونده سازی نهادهای امنیتی اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی را بر او وارد کرده‌اند. برای جلوگیری از فعالیت‌های سعیدی در دفاع از حقوق کارگران ایشان از سال ۸۴ تا کنون بارها از کار اخراج شده و در آخرین بار در سال ۹۱ اخراج از کار شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد حکم ناعادلانه و ظالمانه حسن سعیدی را قویا محکوم می‌کند و خواستار لغو احکام صادره علیه این عضو سندیکا و تمامی کارگران، معلمان و حامیان کارگر در بند می‌باشد.
t.me/vahedsyndica