سازمان ها
سازمان راه کارگر
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
حزب کمونيست ايران
اتحاد سوسياليستى کارگرى
سازمان فدائيان اقليت
اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
چريکهاى فدايى خلق ايران
حزب کمونیست کارگری ایران
شورای نمایندگان احزاب سازمان ها و... چپ وکمونیست
هسته اقلیت
حزب حکمتیست (خط رسمی)
حزب حکمتیست
حزب توده ایران
جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان
فرقه دموکرات آذربایجان
حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
حزب کومه له کردستان ایران
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
روند سوسیالیستی کومله
سیمای سوسیالیسم
حزب رنجبران ايران
توفان حزب کار ايران
حزب کمونیست ایران م.ل.م
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
حزب سوسياليست ايران
حزب سبزهاى ايران
لیبرال دمکرات های ایران
فوروم اجتماعى ايران
سازمان مجاهدین خلق ایران
کارگری
سندیکای کارگران شرکت واحد
افق روشن
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري
اتحاد كارگرى
جنبش کارگرى
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران SSTI
کارگران
سایت کارگران ایران
شبکۀ همبستگی کارگری
کميته پيگيرى
سنديکاى هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
خودروکار
کارگران ايران خودرو
جمعی از فعالین کارگری
کانون مدافعان حقوق کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
بولتن اخبار کارگری
کارگر امروز
چشم انداز کارگری
 
روزنامه ها و نشریات
لوموند ديپلماتيك
انقلاب اسلامى
زیست بوم
نشریه آلترناتیو
کتابخانه فارسی
فرهنگ امروز
نشریه کارگر سوسیالیست
کانون ها و انجمن ها
کانون نویسندگان ایران
( کانون نویسندگان ایران (در تبعید
بیداران : خاوران مجازی
(كانون زندانيان سياسي (در تبعيد
کانون صنفى معلمان ايران
گفتگوهای زندان
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و حقوق بشر
گزارشگران بدون مرز
انتگراسيون
کانون خاوران
فعالان در تبعید
کمیته گزارش گران حقوق بشر
جنبش جهانی حقوق بشر
سینمای ازاد
ملی
آچیق سوز
آذربایجان
بروسكه
فریاد جنوب
سايت هه لويست
پیام
می مکُران- وبلاگ سیاسی -اجتماعی بلوچستان
جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال
ساوالان سسی
کرد پرس
روژ _ خبری تحلیلی
تلویزیون نوروز
 
آثار و نشریات تئوریک
كاوشگر
سرمایه - کارل مارکس
نشر بيدار
ارنست مندل
سامان نو
مجله هفته
انديشه و پيكار
نقد اقتصاد سیاسی
آرشیو مارکس و انگلس دراینترنت
پروبلماتیکا
مبارزان کمونيست
آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی
آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران
انتشارات جافک
 
 
رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون برابری
رادیو همبستگی
تلویزیون کومله
تلویزیون چشم انداز
رادیو زمانه
رادیو ندا
تلویزیون دیدگاه
تلویزیون دموکراسی شورایی
صداى زن
تلویزیون دریچه
تلویزیون به پیش
رادیو آلمان
راديو بي بي سى
رادیو فردا
راديو فرانسه
صداى آمريكا
من و تو - اطاق خبر
صدای روسيه
يورو نيوز
العربيه
راديو پژواک
رادیو کوچه
تلویزیون آسوسات
رادیو مانی
 
خبرى
گزارشگران
عصر نو
اندیشه نو
پيك ايران
اشتراک
ایران وایر
آزادی بیان
اخبار روز
بالاترین
ایران گلوبال
گويا
برای آزادی
آمد نیوز
دیدگاه نو
ايران امروز
كار آن لاين
ايران پرس نيوز
آينده نگر
آسمان دیلی نیوز
هرانا
پیک نت
سحام نیوز
تابناک
آفتاب
ایلنا
خبرگزاری ايسنا
کلمه
روشنگرى
رنگین کمان
ایرانیان انگلستان
زیتون
نگام