کارگری

  حمایت سندیکاها، تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاه‌ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در هفت‌تپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم. در ادامه مبارزه و مقاومت خستگی‌ناپذیر و دلاورانه کارگران شرکت...
نظارت کارگران، نه نظارت شما! قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: “برخورد قهری با نمایندگان کارگران مغایر قانون است/ کارفرما حق ندارد مانع ورود نماینده کارگران به محل کار شود/ کمیسیون‌های کارگری بر قانون‌گریزی کارفرمایان نظارت کنند”!!!!! کدام “کمیسیون کارگری”؟ قربان خان درویشی...
پنجاه و هشتمین روز اعتصاب، امروز سع شنبه- ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ پنجاه و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به...
پنجاه و هفتمین روز اعتصاب، امروز دوشنبه- ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ پنجاه و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض...
#سرنوشت_هفت_تپه “ارگانهای معتبر” کدامند؟ حالا که تشت رسوایی جماعت فاسد اسدبیگی از بام افتاده است، حالا که حرفها و فریادهای ما کارگران هفت تپه ثابت شده است، همه می‌گویند از اسدبیگی “نا اهل” خلع ید کنیم. تا اینجا باز خوبه، به نقطه حساس رسیده ایم. اما بعد به دور و...
از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم! کارگران هفت تپه پنجاه و سه روز است که در گرمای شدید هوا، در اوج کشتار کرونا و با وجود چهار ماه دستمزد معوقه و فشار فقر و گرسنگی بر خانواده‌ها دست به اعتراض می‌زنند. این کارگران سنت درخشانی را در جنبش مزد، حقوق و...
همه جا هفت تپه خوزستان، اراک، فارس، اصفهان، بوشهر، کنگان، عسلویه و … کارگران همه جا خروشیده اند. درود بر توان و آگاهی و قدرت شماو درود بر اراده تان عزیزان، همکاران، هم طبقه ای ها! چقدر زیباست وقتی من و تو، ما می شویم، وقتی اتحاد در خیابان و...
پنجاه و یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. مهم ترین مطالبات کارگران در...
چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. مهم ترین مطالبات کارگران در...
تبدیل وضعیت کارگران ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس حدود ۲۷۶ نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت و گاز برعهده دارند، نگران حجمی...
چهل و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. مهم ترین مطالبات کارگران در...
چل و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. بعد از تجمع در مفابل فرمانداری، کارگران در داخل شهر راهپیمایی کردند. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش...
شورای اسلامی چماق کارفرما نسل‌های قبل ما کارگران، در انقلاب ۵٧ شوراهای کارگری تشکیل دادند. از صنایع نفت و چاپ و سازمان گسترش تا محلات و مراکز کار. آن انقلاب یکی از شعارهای ماندگارش “کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما” بود. با سرکوب انقلاب ابتدا به شوراها حمله کردند، اولین...
چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد و در ادامه کارگران در داخل شهر شوش راهپیمایی کردند. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به...