جنبش کارگری جهانی

نوشته‌ی: اندی دورگن ترجمه‌ی: بهرام صفایی تجربیات اجتماعی ـ اقتصادی جنبش انقلابی اسپانیا در خلال تابستان 1936 از بیش‌ترین جنبش‌های همانند در اروپای سده‌ی بیستم فراتر رفت. اما برخلاف روسیه در 1917 یا آلمان در 1918، به‌جای شوراهای کارگری، هزاران کمیته شکل گرفت تا بنیان دموکراسی انقلابی جدید و به‌شدت...
واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام؟ بخش نخست: خصوصی‌سازی در مصر کسی نیست که این روزها غوغای سوروسات بورس و سهام و سودهای عجیب‌غریبِ آن به گوشش نرسیده باشد. جالب است که از سوی دیگر، چندی است که نجواهایی درباره‌ی سهام‌دار کردن کارگران در کارخانه‌ها شنیده می‌شود. پس ماجرا...
همبستگی سندیکاهای کارگری مختلف ترکیه و حزب کار این کشور با اعتصاب طولانی و شجاعانه کارگران نیشکر هفت ‌تپه خوزستان ایران «جام کرامیک‌ایش» (Cam Keramik-İş)، «توم بل سن» (Tüm Bel Sen)، «ایله‌تیشیم‌ ایش» ( İletişim-İş)، «گدائیش» (Gıda-İş)، «کسک» (KESK)، سندیکاهای بزرگ کارگری و کارمندان دولتی ترکیه، از جمله حزب کار...
کارگران در هند؛ اعتصاب معلمان و قربانیان بحران کرونا بیش از ۴۰۰ هزار نفر از معلمان قراردادیِ ایالت بهار هند در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ (۱۷ فوریه ۲۰۲۰) دست به اعتصابی نامحدود به شکل تجمع و راهپیمایی زدند. مطالبات معلمان اعتصابیْ پرداخت دستمزدهای معوقه، حقوق برابر برای کار برابر و بازگشت به...
از  آبسکورا هدف نولیبرالیسم تغییر توازن پول و قدرت به زیان طبقه‌ی کارگر و به نفع ثروتمندان و شرکت‌های آنان است. یکی از راهبردهای رسیدن به این هدف تضعیف قدرت چانه‌زنی و شرایط کاری کارگران است. یکی از مؤلفه‌های کلیدی این راهبرد، در کنار رشد و گسترش اتوماسیون، برون‌سپاری، کوچک‌سازی،...
 خیزش گسترده مردمی علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس آمریکا با شدت و ابعاد گسترده تر، دو هفته پس از به قتل رسیدن جورج فلوید مرد سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی توسط پلیس این کشورهمچنان ادامه دارد. در آمریکا میلیون ها نفر در اعتراض به این قتل و علیه نژاد...
چنان که می دانیم، در پی جنبش طبقۀ کارگر آمریکا برای 8 ساعت کار در روز،  که با تظاهرات کارگران شیکاگو در اول ماه مه 1886 ابعاد گسترده ای به خود گرفت، روز چهارم مه از درون تجمع کارگران در میدان «هی مارکتِ» شهر شیکاگو بمبی به طرف پلیس پرتاب...
www.kanoonm.com/3321 نوشته: مت فاینستین (Matt Feinstein) دوازده ماه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، من با جنبش کارگران بیکار سولانو ( (MTD-Solano در بوینس آیرس، آرژانتین زندگی و کار کردم. این تجربه اساسا نظر مرا در مورد سازماندهی و فعالیت‌های اجتماعی تغییر داد؛ من همچنان به دنبال راهی برای انتقال و...
از سال 1886 تا 1803 اتحادیه های جدیدی برای نمایندگی کارگران بدون نماینده و صدا در بریتانیا سر برآوردند. زنان کارگر رزمنده، شرکت با سابقه کبریت سازی  “براینت و می ” را به مبارزه طلبیدند. در  1888 بیش از صد هزار کارگر بار انداز اعتصاب کردند و در سال1889 در...
«به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر» توسط نقد اقتصاد سیاسی •  دفاع از نظریه‌ی مارکسیستی در زمانه‌ی ما وظیفه‌ی آسانی نیست. برای دفاع از این نظریه از ابتدا، موانعی آشنا با سرشتی سیاسی و عملی خودنمایی می‌کنند: با فروپاشی کمونیسم شوروی در دو دهه‌ی پیش، بسیاری مارکسیسم را...
    www.kanoonm.com/3291 زنانِ پرچمدار اول ماه مه1887 لوسی پارسونز ، فعال کارگری ِرادیکال،‌ ‌آنارشیست و روزنامه نگار امریکایی برای رهایی طبقه کارگر از زیر یوغ سرمایه‌داری در قرنی مبارزه کرد که کارگران از کمترین حقوق اولیه برخورداربودند. او تمام زندگیش را وقف آرمان‌ها،‌ ‌منافع طبقاتی خود و هم طبقه‌ای‌هایش...
بخش  دوم: تئوری مارکسیستی اتحادیه های  کارگری تحت سلطه سرمایه داری همان­طور که فعالان در جستجوی بازسازی جنبش کارگری از پائین به بالا هستند، مبارزات ویسکونسن اما هم پتانسیل عظیم  و هم محدودیتهای بزرگ اتحادیه ها را نشان داد. مبارزه در ویسکونسن از بحرانی پدید آمد، که دهه ها بستر...
بخش اول: نبرد نئولیبرالی علیه اتحادیه ها   کارل مارکس در 1865  گفت که سطح دستمزد تنها میتواند  ً  بوسیله مبارزه  مداوم میان سرمایه و کار  حل و فصل شود،  سرمایه دار تمایل دائمی به کاهش دستمزدها به حداقل میزان مادی/طبیعی آن و طولانی کردن روز کار تا حداکثر فعالیت...
                                                        تغییراتی عظیم و انقلابی سترگ در سرمایه داری رخ داده است، این تغییرات به اندازه  گذار تولید از فئودالیته به سرمایه  داری عمیق و قابل تامل  هستند.  انقلاب صنعتی در درون سرمایه داری سبب  تحول از مانوفاکتورها به تولید صنعتی و یا ماشینیشم شد  و به طبع آن اتحادیه...